-48%
Thang nhôm thẳng 2m Hàn Quốc Poongsan 3020-1
2.890.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
-41%
Thang nhôm thẳng 2.5m Hàn Quốc Poongsan 3025-1
3.190.000 VNĐ1.880.000 VNĐ
-19%
Thang nhôm thẳng 3m Hàn Quốc Poongsan 3030-1
2.849.000 VNĐ2.280.000 VNĐ
-46%
Thang nhôm thẳng 3.5m Hàn Quốc Poongsan 3035-1
4.979.000 VNĐ2.659.000 VNĐ
-21%
Thang nhôm thẳng 4m Hàn Quốc Poongsan 3040-1
3.799.000 VNĐ2.980.000 VNĐ
-39%
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc 4.5m Poongsan 3045-1
5.479.000 VNĐ3.319.000 VNĐ
-21%
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3050-1 (5m)
4.690.000 VNĐ3.700.000 VNĐ
-36%
Thang nhôm thẳng Hàn Quốc Poongsan 3060-1( 6M)
6.990.000 VNĐ4.459.000 VNĐ
-38%
Thang nhôm  Hàn Quốc Poongsan OA-04
2.489.000 VNĐ1.529.000 VNĐ
-2%
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-408
5.830.000 VNĐ5.700.000 VNĐ
Thang nhôm rút Hàn Quốc Shin Yang SY-407
4.800.000 VNĐ
Thang nhôm trượt Hàn Quôc shin yang SY-310
6.300.000 VNĐ