Thang Nhôm Nikita

Giàn giáo di động MD02-200( 200 x 25 x 100 - 145 Cm ( D x R x C )
1.469.000 VNĐ1.669.000 VNĐ
Giàn giáo di động MD02-180( 180 x 25 x 90 - 136 Cm ( D x R x C )
1.369.000 VNĐ1.569.000 VNĐ
-25%
Thang nhôm rút đơn 6.2m NIKITA NKT- R62
3.250.000 VNĐ2.420.000 VNĐ
-44%
Thang inox 7 bậc NIKITA NKT-IN07
2.678.000 VNĐ1.490.000 VNĐ
-14%
Thang nhôm rút cao cấp 3m8 NIKITA AID38
2.900.000 VNĐ2.490.000 VNĐ
-7%
Thang nhôm rút chữ a cao cấp 4m4 NIKITA AID44
2.767.000 VNĐ2.550.000 VNĐ
-11%
Thang nhôm rút cao cấp 5m NIKITA AID50
3.090.000 VNĐ2.750.000 VNĐ
Thang nhôm rút chữ a cao cấp 5m6 NIKITA AID56
3.090.000 VNĐ3.150.000 VNĐ
-2%
Thang nhôm rút chữ a cao cấp 6m4 NIKITA AID64
3.989.000 VNĐ3.870.000 VNĐ
-5%
Thang nhôm rút cao cấp 7m2 NIKITA AID72
4.090.000 VNĐ3.850.000 VNĐ
Thang nhôm rút 8m cao cấp NIKITA AID80
4.470.000 VNĐ4.450.000 VNĐ
-33%
Thang nhôm rút đôi NIKITA AI38
3.590.000 VNĐ2.379.000 VNĐ

Thang Nhôm Nikita