-25%
Thang nhôm rút đơn 6.2m NIKITA NKT- R62
4.250.000 VNĐ3.160.000 VNĐ
-28%
Thang rút nhôm cao cấp Jumbo C520(5m2)
3.490.000 VNĐ2.490.000 VNĐ
-9%
THANG NHÔM RÚT ĐƠN HAKAWA HK-138 (3M8)
2.200.000 VNĐ1.999.000 VNĐ
-30%
THANG NHÔM RÚT ĐƠN HAKAWA HK-144 (4M4)
3.900.000 VNĐ2.700.000 VNĐ
-32%
Thang nhôm rút đơn 5.4m NIKITA NKT-R54
3.750.000 VNĐ2.550.000 VNĐ
-30%
Thang nhôm rút đơn 5.8m NIKITA NKT-R58
3.970.000 VNĐ2.750.000 VNĐ
-10%
Thang nhôm rút đơn 3.8m XStep XT-380P
3.000.000 VNĐ2.700.000 VNĐ
-5%
Thang nhôm rút đơn telestep 3m8 70238
5.690.000 VNĐ5.399.000 VNĐ