-31%
Thang Nhôm Rút Đơn Hakachi HT-410CP(4.1m)
2.890.000 VNĐ1.990.000 VNĐ
-2%
Thang nhôm rút đôi Salvo ZT-T27
4.050.000 VNĐ3.950.000 VNĐ
-20%
Thang Nhôm Rút Gọn Hakachi HT-380
2.518.000 VNĐ1.999.000 VNĐ
Thang gấp 2 đoạn Hasegawa RS-21
2.500.000 VNĐ
-7%
Thang nhôm gấp HAKAWA 4 khúc HK-406(7m)
3.340.000 VNĐ3.100.000 VNĐ
-39%
Thang nhôm rút đơn HT-440CP HAKACHI(4.4m)
3.900.000 VNĐ2.379.000 VNĐ
-37%
Thang nhôm rút đơn HAKACHI HT-500CP
3.979.000 VNĐ2.499.000 VNĐ
-16%
Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-12CP (3.8m)
2.979.000 VNĐ2.489.000 VNĐ
-26%
Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-14CP (4.4m)
3.589.000 VNĐ2.650.000 VNĐ
-72%
Thang nhôm ghế Hakachi HL-04
5.359.000 VNĐ1.479.000 VNĐ
-64%
Thang nhôm ghế HAKACHI HL-05R
4.700.000 VNĐ1.690.000 VNĐ