-30%
Thang nhôm rút cao cấp chữ A HAKAWA HK-256( 5m6)
5.600.000 VNĐ3.879.000 VNĐ
-30%
Thang nhôm rút cao cấp chữ A HAKAWA HK-250( 5m)
5.000.000 VNĐ3.490.000 VNĐ
-40%
Thang nhôm rút 5m HAKAWA HK-150
5.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐ
-34%
Thang nhôm rút HAKAWA  HK-238
4.700.000 VNĐ3.100.000 VNĐ
-30%
THANG NHÔM RÚT ĐƠN HAKAWA HK-144 (4M4)
3.900.000 VNĐ2.700.000 VNĐ
-31%
THANG NHÔM RÚT ĐƠN HAKAWA HK-141 (4,1m)
3.500.000 VNĐ2.399.000 VNĐ
THANG NHÔM RÚT ĐƠN HAKAWA HK-138 (3M8)
2.200.000 VNĐ2.190.000 VNĐ
Thang nhôm rút chữ A HAKAWA HK 43
1.890.000 VNĐ1.890.000 VNĐ
Thang nhôm rút chữ A HAKAWA HK 44
4.380.000 VNĐ
Thang nhôm rút chữ A HAKAWA HK 45
2.890.000 VNĐ2.890.000 VNĐ
-45%
Thang nhôm gấp HAKAWA HK 404
4.300.000 VNĐ2.350.000 VNĐ