-30%
Thang nhôm rút cao cấp chữ A HAKAWA HK-256( 5m6)
5.600.000 VNĐ3.879.000 VNĐ
-30%
Thang nhôm rút cao cấp chữ A HAKAWA HK-250( 5m)
5.000.000 VNĐ3.490.000 VNĐ
-99%
THANG NHÔM RÚT ĐƠN HAKAWA HK-144 (4M4)
3.900.000 VNĐ10 VNĐ
-99%
THANG NHÔM RÚT ĐƠN HAKAWA HK-138 (3M8)
2.200.000 VNĐ10 VNĐ
Thang nhôm rút chữ A HAKAWA HK 44
4.380.000 VNĐ
Thang nhôm rút chữ A HAKAWA HK 45
2.890.000 VNĐ2.890.000 VNĐ
-45%
Thang nhôm gấp HAKAWA HK 404
4.300.000 VNĐ2.350.000 VNĐ
-49%
Ghế xếp thư giãn hakawa HK-G20T
3.890.000 VNĐ1.980.000 VNĐ
-10%
Thang Nhôm Ghế HAKAWA HK-005
1.950.000 VNĐ1.750.000 VNĐ
-17%
Thang Nhôm Ghế 6 Bậc HAKAWA HK-006
2.300.000 VNĐ1.900.000 VNĐ