-25%
Thang nhôm rút đơn dài 7m NAKATA R7
5.000.000 VNĐ3.750.000 VNĐ
-46%
Thang nhôm rút đơn đai nhôm 4.8m Advindeq ADT214F
5.979.000 VNĐ3.199.000 VNĐ
-25%
Thang nhôm rút đơn 6.2m NIKITA NKT- R62
4.250.000 VNĐ3.160.000 VNĐ
-30%
Thang nhôm rút đơn cao 5.8m Hakachi HT-580Cp
3.980.000 VNĐ2.780.000 VNĐ
-8%
Thang nhôm rút cao cấp 3m8 NIKITA AID38
2.500.000 VNĐ2.290.000 VNĐ
-11%
Thang nhôm rút cao cấp 5m NIKITA AID50
3.090.000 VNĐ2.750.000 VNĐ
-7%
Thang nhôm rút chữ a cao cấp 5m6 NIKITA AID56
3.090.000 VNĐ2.850.000 VNĐ
-5%
Thang nhôm rút chữ a cao cấp 6m4 NIKITA AID64
3.789.000 VNĐ3.570.000 VNĐ
-5%
Thang nhôm rút cao cấp 7m2 NIKITA AID72
4.090.000 VNĐ3.850.000 VNĐ
-7%
Thang nhôm rút 8m cao cấp NIKITA AID80
4.470.000 VNĐ4.150.000 VNĐ
-28%
Thang rút nhôm cao cấp Jumbo C520(5m2)
3.490.000 VNĐ2.490.000 VNĐ
-23%
Thang rút nhôm chữ A cao cấp JUMBO A250
3.770.000 VNĐ2.890.000 VNĐ