-25%
Thang nhôm rút đơn dài 7m NAKATA R7
5.000.000 VNĐ3.750.000 VNĐ
-14%
Thang nhôm rút đơn đai nhôm 4.8m Advindeq ADT214F
3.279.000 VNĐ2.799.000 VNĐ
-25%
Thang nhôm rút đơn 6.2m NIKITA NKT- R62
4.250.000 VNĐ3.160.000 VNĐ
-35%
Thang nhôm rút đơn cao 5.8m Hakachi HT-580Cp
3.980.000 VNĐ2.580.000 VNĐ
-31%
Thang nhôm rút cao cấp 3m8 NIKITA AID38
3.500.000 VNĐ2.390.000 VNĐ
-23%
Thang nhôm rút cao cấp 5m NIKITA AID50
3.990.000 VNĐ3.050.000 VNĐ
-27%
Thang nhôm rút chữ a cao cấp 5m6 NIKITA AID56
4.790.000 VNĐ3.450.000 VNĐ
-19%
Thang nhôm rút chữ a cao cấp 6m4 NIKITA AID64
4.789.000 VNĐ3.870.000 VNĐ
-16%
Thang nhôm rút cao cấp 7m2 NIKITA AID72
4.990.000 VNĐ4.150.000 VNĐ
-18%
Thang nhôm rút 8m cao cấp NIKITA AID80
5.470.000 VNĐ4.450.000 VNĐ
-28%
Thang rút nhôm cao cấp Jumbo C520(5m2)
3.490.000 VNĐ2.490.000 VNĐ
-23%
Thang rút nhôm chữ A cao cấp JUMBO A250
3.770.000 VNĐ2.890.000 VNĐ