Thang Nhôm Hakachi

-43%
Thang nhôm rút đơn HT-380CP HAKACHI (3.8m)
2.578.000 VNĐ1.450.000 VNĐ
-21%
Thang nhôm ghế Hakachi HL-03
1.250.000 VNĐ980.000 VNĐ
-5%
Thang nhôm ghế Hakachi HL-04
1.359.000 VNĐ1.279.000 VNĐ
-12%
Thang nhôm ghế HAKACHI HL-05R
1.700.000 VNĐ1.490.000 VNĐ
-17%
Thang Nhôm Rút Đơn Hakachi HT-410CP(4.1m)
2.890.000 VNĐ2.390.000 VNĐ
-16%
Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-12CP (3.8m)
2.979.000 VNĐ2.489.000 VNĐ
-26%
Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-14CP (4.4m)
3.589.000 VNĐ2.650.000 VNĐ
-25%
Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-16CP (5m)
3.879.000 VNĐ2.899.000 VNĐ
-23%
Thang nhôm rút chữ A HM-18CP Hakachi (5.6m)
4.100.000 VNĐ3.135.000 VNĐ
-27%
Thang nhôm rút đôi HAKACHI HM-16(5m)
4.019.000 VNĐ2.899.000 VNĐ
-31%
Thang nhôm rút đôi HAKACHI HM-12(3,8)
3.769.000 VNĐ2.579.000 VNĐ
-26%
Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-14(4,4m)
3.679.000 VNĐ2.699.000 VNĐ

Thang Nhôm Hakachi